site maker

A Nemzetőr eskütétel IDE kattintva letölthető.

Én …………………………….esküszöm, hogy a Magyar Nemzetőrség hűséges tagja leszek.

A Nemzetőrség Alapszabályához és Magyarország törvényeihez híven, becsülettel teljesítem kötelességeimet.

Elöljáróim, és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem.

Esküszöm, hogy hazámat, Magyarországot, minden külső és belső ellenség ellen, életem feláldozásával is megvédem.

Az ellenséggel soha, a legkisebb egyetértésbe nem bocsátkozom, ellene mindenkor mindenütt bátran és hűen harcolok.

Zászlóinkat, szabadságharcos elődeink példáin lelkesülve, győzelemre viszem.

Parancsnokaimat, zászlóinkat, bajtársaimat megvédem.

Példaadóan viselkedem és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom.

Szolgálati és egyéb titkokat megőrzöm.

Békében és háborúban egyaránt nemzetem igaz fiához méltó módon viselkedem, becsülettel élek és halok.

Ha pedig a Nemzetőrség szolgálati szabályait megsértem, eskümet megszegem, sújtson nemzetem megvetése és törvényei.

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

RÓLUNK

A Magyar Nemzetőrség olyan alulról szerveződő, történelmileg erős társadalmi támogatottságú, politikai pártoktól független szervezet, mely elkötelezett a magyar szabadság és önállóság fenntartásában. Ereje az önkéntes tagság hazafias áldozatvállalásán alapszik és kész az ország rendvédelmi szerveivel, illetve a honvédséggel együttműködve védeni Hazánk biztonságát.

FELIRATKOZÁS

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK